Kościół Mariacki

1907
akwarele, papier, 62,5 x 42 cm

ostatni właściciel: Muzeum Śląskie, Katowice

zaginiony 1939-1945