Portret Erazma Barącza

1911
tempera, gwasz, płótno, 90,5 x 100 cm

Lwowska Galeria Obrazów