Wawel od strony zwierzyńca zima

1910

Muzeum Narodowe w Warszawie