Mnich nad Morskim Okiem

1904
Muzeum Narodowe w Krakowie