Portret własny

1908
olej, płótno, 40,5 x 52,5 cm

Muzeum Narodowe w Krakowie