Portret Erazma Barącza

1908
olej, płótno, 76 x 80 cm

Muzeum Narodowe w Krakowie