Krajobraz morski z Połągi

1908                      Muzeum Narodowe w Krakowie