Rybacy brodzący

1891

Muzeum Narodowe w Warszawie