Portret Józefy Chrzanowskiej

1793
olej, płótno, 62,5 x 49 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie