Widok parku ³azienkowskiego

ok. 1790
olej, p³ótno, 46,4 x 35,3 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie