Opowieści górala

olej, płótno, 85 x 79,8 cm
Lwowska Galeria Obrazów