Portret Jerzego Ossolińskiego

1858-59
zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie