Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, wojewody krakowskiego (fragment)