Portret Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego, wojewody krakowskiego

1635
Pałac w Wilanowie