Portret Wincentego Gosiewskiego (?)

1650-1651
olej, płótno
Muzeum w Łazienkach