Portret Jana Kazimierza

przed 1669
olej, p³ótno
Muzeum Narodowe w Warszawie