Ziemia

1898
olej, p³ótno

ygnowany: F. Ruszczyc

Muzeum Narodowe w Warszawie