M³yn zim±

1897
olej, p³ótno, 42,5 x 44 cm

Muzeum Górno¶l±skie w Bytomiu