Odwierty w Borysławiu

ok. 1925
olej, płótno

ostatni właściciel: Muzeum Śląskie, Katowice

zaginiony 1939-1945