Sad w Chrzesnem

1892
olej, p³ótno, 58 x 74,5 cm


Muzeum Narodowe w Poznaniu