Portret kobiety
(Aleksandra z Ośmiałowskich Kordzikowska)