Krajobraz nocny z wiatrakami

1864                  olej, p³ótno               Muzeum Narodowe w Warszawie