Martwa natura z garnkami

1929
olej, p³ótno, 62,5 x 78,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie