Pejza┐ z Cagnes


olej, p│ˇtno, 54 x 74,5 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie