Ostatnia godzina Rabiego

ok. 1920
olej, tektura
100 x 70 cm

Muzeum Sztuki w Łodzi